Certifierade av jordbruksverket.

 

Vi är ett certifierat reparationsföretag av lastpallar EUR samt certifierade av Jordbruksverket att utföra värmebehandling av träemballage enligt ISPM 15. Vi är även licensierade för nytillverkning av träpallar.